Gallery

Nota   biograficzna tomiku "KOSMOPOLITA"

 

- Piotr Gabriel Skorupa urodził się w 1954 roku w Rybniku.

Od maja 1990 roku mieszka w Gelsenkirchen, w Niemczech.

 Kiedyś napisał; 

 Rocznik1954 = młody duchem

+ szpakowaty + od 26.05.1990 zagraniczny.

Myśli, pisze, kontempluje, gotuje i maluje - prawie jak

Koło Gospodyń Wiejskich.

Otwarty na kontakty, jak rana postrzałowa.

 

Aleksander Fredro powiedział;

Być dobrym w naszej jest mocy,

żeby nas za takowych uważano, w cudzej.

To jest jedna z dewiz autora

KOSMOPOLITY

Piotra Gabriela Skorupy