Atom String Quartet oraz Rupert Stamm - wibrafon
Atom String Quartet oraz Rupert Stamm - wibrafon
„Atom String Quartet“ oraz Mathias Haus - Wibrafon
„Atom String Quartet“ oraz Mathias Haus - WibrafonThoneline Orchestra
Thoneline Orchestra
 Filippa Gojo
Filippa Gojo
Kompozytorka, saksofonistka, dyrygent - Caroline Thon
Kompozytorka, saksofonistka, dyrygent - Caroline Thon


Peter Fessler & Danny Gottlieb „Duophonic“
Peter Fessler & Danny Gottlieb „Duophonic“
Peter Fessler & Danny Gottlieb  oraz spontanicznie Filippa Gojo
Peter Fessler & Danny Gottlieb oraz spontanicznie Filippa Gojo


Denis Gäbel’s Organ Club
Denis Gäbel’s Organ Club

                                                                                                                                  Więcej zdjęć tu . . . . . . . .